Quảng Bình: Bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch

Quảng Bình: Bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch

Thực hiện Chương trình phối hợp phát triển du lịch năm 2022, Sở Du lịch và Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2022 – 2025.

Quảng Bình: Bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch

Theo Quy chế được ký kết, hai đơn vị sẽ trao đổi thông tin về an ninh, trật tự; thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch; bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành Du lịch; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và an ninh, trật tự trong việc tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, lễ hội du lịch.

Để việc thực hiện Quy chế ký kết đi vào thực chất, hiệu quả cao, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tích cực trong việc phối hợp, chú trọng thanh, kiểm tra các cơ sở du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ an toàn cho du khách, chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội trong hoạt động du lịch; tập trung thực hiện có hiệu quả, đồng bộ giải pháp đảm bảo an ninh du lịch để du lịch Quảng Bình phát triển đúng hướng và lành mạnh, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh…

Theo  Đại Đoàn kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Top