Phòng

Phòng Gia đình

Phòng Gia đình

PHÒNG GIA ĐÌNH GIÁ: 660.000VNĐ/ĐÊM ĐẶT NGAY Chi tiết phòng Check in: 14h00 Check out: 12h00 Diện tích phòng: 26m2 Số lượng

Phòng Đôi hướng Biển

Phòng Đôi hướng Biển

PHÒNG ĐÔI HƯỚNG BIỂN GIÁ: 495.000VNĐ/ĐÊM ĐẶT NGAY Chi tiết phòng Check in: 14h00 Check out: 12h00 Diện tích phòng: 22m2 Số

Phòng Đôi hướng Hồ

Phòng Đôi hướng Hồ

PHÒNG ĐÔI HƯỚNG HỒ GIÁ: 429.000VNĐ/ĐÊM ĐẶT NGAY Chi tiết phòng Check in: 14h00 Check out: 12h00 Diện tích phòng: 19m2 Số

Phòng Đôi Tiêu chuẩn

Phòng Đôi Tiêu chuẩn

PHÒNG ĐÔI TIÊU CHUẨN GIÁ: 462.000VNĐ/ĐÊM ĐẶT NGAY Chi tiết phòng Check in: 14h00 Check out: 12h00 Diện tích phòng: 22m2 Số

Giường Dormitory

Giường Dormitory

GIƯỜNG DORMITORY GIÁ: 150.000VNĐ/ĐÊM ĐẶT NGAY Chi tiết phòng Check in: 14h00 Check out: 12h00 Diện tích giường: 3m2 Số người ở:

Back to Top